Herinnering betaling verlengingskosten van uw inschrijving bij WoningNet.

Woningnet

Van: Woningnet
Datum: 28-01-2022 02:51 (GMT+01:00)
Aan: ***********@**********
Onderwerp: Herinnering betaling verlengingskosten van uw inschrijving bij WoningNet.

Herinnering betaling verlengingskosten van uw inschrijving bij WoningNet.

Geachte heer/mevrouw *****,

Op 11-2-2022 verloopt uw inschrijving bij WoningNet . Op 28-12
-2021 hebben wij u een betaalverzoek gestuurd om de
verlengingskosten te betalen. We hebben echter nog geen
betaling van u ontvangen.

Uw inschrijving verlengen wij met een jaar als u de
verlengingskosten voor 11-2-2022 betaalt.
U kunt deze kosten betalen via iDEAL. Via *********************
****************(link) krijgt u gelijk een betaalpagina.

Uw factuurnummer gekoppeld aan ************@********** is S******
*****

Betaalt u niet voor 11-1-2022 dan gaan wij ervan uit dat u niet
meer ingeschreven wilt staan. Uw opgebouwde inschrijfduur komt
dan te vervallen.

Machtiging afgeven
Wilt u betalen via een doorlopende machtiging? Dit kan, nadat u
dit jaar nog via iDEAL betaald heeft. U kunt na de betaling
bij _Overzicht van mijn gegevens _een machtiging afgeven. Volgend
jaar zullen wij dan de verlengingskosten van uw rekening
incasseren. Ook hiervan krijgt u via e-email een bericht.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met via onze website woningnet

Met vriendelijke groeten,

WoningNet
Manager Klantcontactcentrum

Valse e-mail