Herinnering: Activeer 3D Secure wachtwoord

ICS

Van: International Card Services (ICS)
Verzonden: zondag 10 april 2022 01:51
Aan: ********@*********
Onderwerp: Herinnering: Activeer 3D Secure wachtwoord

https://***************(Link)

Herinnering: Update 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: *******@************ nog niet is aangemeld
voor de update van het 3D Secure beveiliging. Vanaf 6 April 2022 is de deze beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te updaten.

Ga naar icscard.nl/*******-******** (Link)

Hierna kunt uw gebruik maken van het 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft geen
wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Copyright (C) ICS2022 NETHERLANDS .

Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht. Reacties, vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van dit e-mailbericht zullen
daarom ook niet worden beantwoord/behandeld.

***** *********
INTERNATIONAL CARD SERVICES – 3D Secure Copyright (C) ICS 2022 NETHERLANDS.

Valse e-mail