Herinnering: Activeer 3D Secure beveiliging

ICS

Van: lnternational Card Services
Onderwerp: Herinnering: Activeer 3D Secure beveiliging
Datum: woensdag 17 februari 2021 0:48
Aan:*********@***********
Antwoord aan:

Herinnering: Activeer 3D Secure wachtwoord

Geachte ICS kaarthouder,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres:
**********@************ nog niet is aangemeld voor het 3D Secure beveiliging. Vanaf 1 Februatri
2021 is de deze beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Ga naar: *********/***********(Link)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met
uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan
goed via de app en hoeft geen wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

 

Valse e-mail