Vanwege de lockdown-maatregelen zijn wij tijdelijk telefonisch niet bereikbaar
Let op: E-mail ‘Kennisgeving inbeslagname’ is vals Sinds 12:27 22 dec 2020

Herinnering: Activeer 3D Secure beveiliging

ICS

Van: International Cards Services
Aan: **********@**********
Datum: 29 december 2020 om 17:48:37 CET
Onderwerp: Herinnering: Activeer 3D Secure beveiliging

Herinnering: Activeer 3D Secure wachtwoord

Geachte ICS kaarthouder,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit
emailadres: **********@************ nog niet is aangemeld voor het 3D Secure
beveiliging. Vanaf 1 December 2020 is de deze beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Ga naar: *********/***********(Link)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met
uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan
goed via de app en hoeft geen wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

 

Valse e-mail