Herinnering: Activeer 3D Secure beveiliging

ICS

Van: International Cards Services
Datum: 15 maart 2021 om 23:53:45 CET
Aan:******@*********
Onderwerp: Herinnering: Activeer 3D Secure beveiliging
Antwoord aan:

Herinnering: Activeer 3D Secure wachtwoord

Geachte ICS kaarthouder,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan : *****@**********
nog niet is aangemeld voor het 3D Secure beveiliging. Vanaf 1 Maart 2021 is de deze
beveiliging systeem ingegaan.

Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren. Volg de onder gegeven
stappen voor het activeren van je 3D secure beveiliging van je Creditcard .

1,- Open je web browser en start de procedure via onze beveiligde link: *.**/********-
***************-*********(Link)  (kopieer en plak de boven weergeven link in je browser.)
2,,- Volg de gegeven stappen op je beeldscherm tijdens de procedure voor het controleren
en/of bijweren van je Creditcard.

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met
uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan
goed via de app en hoeft geen wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail