Herinnering aanslag teruggave

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 3 november 2021 om 07:14:30 CET
Aan: *********@*********
Onderwerp: Herinnering aanslag teruggave
Antwoord aan:

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.
Ga naar ****Over**** (Link) om het bericht te bekijken.
Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie
ondernemen. Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te lezen.
Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail