Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Herinnering aanslag teruggave

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Verzonden: Wednesday, November 10, 2021 11:19:38 AM
Aan: *******@*********
Onderwerp: Herinnering aanslag teruggave

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox van Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen. Ga naar ********heid (Link) om het bericht te
bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen.
Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te lezen.
Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail