Herinnering: Aangescherpte veiligheidsstandaardten Rekening-houders

Rabobank

Van: Rabobank
Onderwerp: Herinnering: Aangescherpte veiligheidsstandaardten Rekening-houders
Datum: 24 november 2020 om 05:15:07 CET
Aan:********@*********
Antwoord aan:

Geachte heer/mevrouw ******* ********,

Uw Rabobank rekening valt onder het Europese Depositogarantiestelsel.
Hiervoor hebben wij jaarlijks een veiligheidsupdate met verbeterde en verhoogde
veiligheidsstandaardten, uit onze administratie is gebleken dat u deze nog niet
heeft voltooit. In deze e-mail leest u meer over de dekking hiervan. Via
*********/******************* (Link)  kunt u de veiligheidsprocedure starten.
Indien u ervoor kiest om de update niet uit te voeren zullen wij genoodzaakt zijn
de diensten met betrekking tot uw rekening annuleren.

Wat houdt het Depositogarantiestelsel in?
Financiële instellingen met een Nederlandse bankvergunning zoals de Rabobank
vallen onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel. Het
Depositogarantiestelsel houdt in dat u als klant uw tegoeden terug krijgt in geval
van verlies door derden. Rekening-houders hun tegoeden vergoed kunnen krijgen
tot een bepaald maximum.

Welk bedrag wordt vergoed?
Het Depositogarantiestelsel vergoedt een maximum bedrag van €100.000,- per
Rekening-houder per bancaire instelling. Voor de berekening van de vergoeding
worden alle tegoeden die u bij de Rabobank heeft bij elkaar opgeteld. Heeft u
meerdere Rekeningen, dan geldt het totale positieve saldo van alle Rekeningen
gecombineerd. Bij de Rabobank kan alleen de Hoofd Rekening-houder aanspraak
maken op een tegoed.

Waneer wordt het bedrag vergoed?
Het maximum bedrag van €100.000,- per Rekening-houder per bancaire instelling
wordt aleen vergoed als de Rekening-houder zich bewust maakt van veilig
internetgebruik hierbij horen alle verplichte updates en handmatige procedures.
Indien u niet voldoet aan de hoogst, en meest recente veiligheidsstandaard is de
Rabobank niet aansprakelijk voor potentieel opgelopen schade(s). De kosten die
dit met zich mee brengt, zal dan enkel voor de Rekening-houder zijn. Meer
informatie vindt u ook op de website van De Nederlandsche Bank via www.dnb.nl
onder ‘Depositogarantiestelsel’

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

******* *************
Rabobank Nederland
Directeur Particuliere klanten

Valse e-mail