088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Herinnering (1)

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van koophandel (KVK)
Verzonden: donderdag 1 juni 2023 03:26
Aan: ******@******
Onderwerp: Herinnering

Geachte ondernemer,

Vanwege een probleem bij een achterliggende dienst of partner
worden uw gegevens uit het Kamer van koophandel mogelijk niet
correct getoond.

Door het procces te doorlopen, worden u gegevens uit het Register

op nieuwe ingeladen, zodat ze vanaf dan correct getoond worden in
Mijn Kamer van koophandel

Gelieve uw aanvraag hier (Link) te voltooien

kvk

Kamer van koophandel

Valse e-mail