[Herinnering] 2-FA authentication

ICS

Afzender: “International Card Service”
Ontvanger: ***********@*******
Onderwerp: [Herinnering] 2-FA authentication
Datum: 2022-05-18 07:23

Online uw 2-FA Authenticatie voor bestaande klanten activeren

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat u de “twee-factor authenticatie” nog niet heeft geactiveerd. Deze
beveiligingsmethode is vanaf 1 mei 2022 ingegaan zodat we de veiligheid van onze klanten nog beter kunnen
waarborgen tegen fraude.

Jaarlijks voeren wij onderzoek uit naar het veiligstellen en het waarborgen van onze klanten hun persoons- en
contactgegevens. Bij het onderzoek dat we doen naar onze klanten, vragen en controleren we uw persoons-
en contactgegevens. Wij verzoeken u ook daarom de “twee-factor authenticatie” in te stellen, mocht u dit nog
niet v??r 19 mei 2022 gedaan te hebben dan kunt u geen gebruik meer maken van uw Mijn ICS account tot
dat u dit wel gedaan heeft.

Wij gaan heel zorgvuldig om met alle klantgegevens die wij ontvangen.

Lees in het Privacy Statement meer over hoe wij omgaan met deze gegevens.

Klik op de onderstaande button
om doorverwezen te worden naar de ”twee-factor authenticatie” en vul alles naar behoren in:
*************(link)

Be?indigen voorkomen? Valideer uw gegevens voor 19 mei 2022
Als u uw gegevens controleert en aanvult voor de bovengenoemde datum, dan kunt u onze overeenkomst
nog behouden.
U kunt uw Card(s) enkele minuten nadat u dit heeft gedaan, weer gebruiken!
Als u niets doet, eindigt onze overeenkomst en komen uw Card(s) in een ’tijdelijke’ blokkade te staan.

Voor de opzegging geldt een opzegtermijn van twee maanden. Als wij in deze periode niets van uw horen,
eindigt uw overeenkomst met ons op 1 Mei 2022. Daarna heeft*** ****** geen overeenkomst meer met
ons en kunnen wij u Card(s) niet meer voor u deblokkeren.

Als u daarna nog een Card van ons wilt gebruiken, moet u een nieuwe card bij ons aanvragen.
Ook daarvoor is het nodig dat u alle gegevens van uzelf aan ons doorgeeft. Werk nu uw persoonlijke gegevens
bij en geniet van al onze privileges die wij u als klant aanbieden.

Bij voorbaat dank aan uw medewerking,

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail