Herinnering!

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Datum: 14 Mar 2023 00:41:10 -0700
Aan: ********@********
Onderwerp: Herinnering!

Geachte ondernemer,
Uit onze gegevens is gebleken dat de persoonsgegevens
gekoppeld aan dit emailadres onvolledig zijn ingediend. Wij
attenderen u daarom nog eens om uw KVK sleutel aan te vragen. Dit
kunt u snel, vertrouwd en geheel kosteloos doen via onze digitale
omgeving.

Uw aanvraag dient voor twee dagen te zijn ingediend. Mocht u geen
aanvraag hebben ingediend voor de gestelde termijn dan zijn wij
verplicht uw bedrijfsvorm als inactief te melden.

Controleer uw gegevens (Link)

Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel
Nederland

Valse e-mail