Herinnering!

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Datum: 2 december 2022 om 01:25:54 CET
Aan: *********@********
Onderwerp: Herinnering!

Geachte ondernemer,

Uit onze administratie is gebleken dat uw persoonsgegevens onvolledig zijn ingediend.
Het is essentieel voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons op te kunnen
vragen indien nodig.
Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw contactgegevens bij te werken.

Scan de QR code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden om uw
profielgegevens bij te werken

Afbeelding QR code (=Link)

Valse e-mail