(Her)identificatie vereist

ICS

Van: International Card Services
Datum: 20 april 2023 om 05:03:26 CEST
Aan: ***@***
Onderwerp: (Her)identificatie vereist

Heridentificatie vereist

Beste Heer/Mevrouw #surname#,

Om te voldoen aan de wettelijke vereisten, moeten we onze klanten periodiek opnieuw
identificeren. We hebben geconstateerd dat uw account nog niet opnieuw is geïdentificeerd en we
willen u vriendelijk vragen om dit zo snel mogelijk te doen via ***.nl/*** (Link)

Zonder een succesvolle heridentificatie van uw account kunnen we genoodzaakt zijn om uw
toegang tot onze diensten op te schorten. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met
ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail