Herhaal verzoek contact gegevens bijwerken.

Kamer van Koophandel

Van:KVK
Verzonden: vrijdag 23 december 2022 04:47
Aan: *******@*********
Onderwerp: Herhaal verzoek contact gegevens bijwerken.

Geachte ondernemer,

Uit onze administratie is gebleken dat de persoonsgegevens gekoppeld aan dit
emailadres: ********@********* onvolledig zijn ingediend.
Het is essentieel voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons op te
kunnen vragen indien nodig.
Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw contactgegevens bij te werken.

Klik hieronder om uw contact gegevens bij te werken.

KLIK HIER (Link)

Met vriendelijke groeten,

Kamer van Koophandel
Nederland

Valse e-mail