Heractiveer 3D Secure wachtwoord

ICS

Van: lnternational Card Services
Verzonden: vrijdag 6 mei 2022 03:35
Aan: ***********@************
Onderwerp: Heractiveer 3D Secure wachtwoord

Heractiveer 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: *********@********** nog niet is aangemeld voor het
3D Secure beveiliging. Vanaf 5 Maart 2022 is de deze beveiliging systeem uitgeschakeld.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Ga naar ****************(link)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft geen
wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Copyright © ICS2022 NETHERLANDS .

Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht. Reacties, vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van dit e-mailbericht zullen
daarom ook niet worden beantwoord/behandeld.

***********
INTERNATIONAL CARD SERVICES– 3D Secure Copyright © ICS 2022 NETHERLANDS.

Valse e-mail