Vanwege de huidige omstandigheden zijn wij tijdelijk beperkt telefonisch bereikbaar
Let op: Engelstalig telefoontje namens National Police/Dutch Supreme Court Sinds 13:00 21 sep 2021

Gewijzigde voorwaarden betalen en online diensten

Van: Rabobank
Verzonden: dinsdag 22 september 2020 05:17
Aan: ********@*********
Onderwerp: Gewijzigde voorwaarden betalen en online diensten

Houd u aan de veiligheidsregels
Wat betekent dit voor u?

Geachte relatie,

Als bank zijn wij ‘poortwachter van het financiële systeem’. Samen met
De Nederlandsche Bank (DNB) en alle andere banken in Nederland doen
we alles om bankieren veilig te houden. Dat willen wij niet alleen, wij zijn
het ook wettelijk verplicht. Onderdeel van de rol als poortwachter is dat
we financiële criminaliteit tegengaan. Regelmatig voeren we de strijd
aan tegen zaken als witwassen, corruptie en terrorismefinanciering. En
daar hebben wij u bij nodig.

We doen er alles aan om te voorkomen dat onze bankrekeningen
worden gebruikt voor financiële criminaliteit. Om dit goed te kunnen
blijven doen, moeten wij nóg beter weten wie onze klanten zijn en waar
het geld dat ze bij ons onderbrengen vandaan komt. Doordat alle
klanten zich opnieuw identificeren, krijgen wij een compleet inzicht in wie
onze diensten gebruiken en met welk doel. Zo houden we samen
bankieren veilig.

Veilig blijven bankieren
Het is belangrijk dat u zich opnieuw identificeert. U heeft bij het openen
van uw rekening zich al eerder geïdentificeerd. Vanwege de
vernieuwde wet- en regelgeving rondom veilig bankieren vragen wij u dit
nogmaals te doen zodat wij de juiste gegevens van u hebben.

Indien u zich niet opnieuw identificeert zijn wij als bank wettelijk verplicht
om uw rekening(en) te blokkeren totdat u zich opnieuw heeft
geïdentificeerd. En dat willen wij natuurlijk liever niet.

Voorkom dat wij uw rekening(en) moeten blokkeren
Ga naar **********(link) om u opnieuw te identificeren.
Houd uw Rabo Scanner bij de hand, zonder uw Rabo Scanner kunt u
zich niet identificeren.

Heeft u nog vragen?
Meer informatie vindt u op *********(link). Staat het antwoord er
niet bij? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Rabobank

**************
Directievoorzitter Particulieren en Bedrijven

Valse e-mail