geweldig nieuws

Whatsapp

Van: WhatsApp
Datum: 14 oktober 2022 om 01:17:47 CEST
Onderwerp: geweldig nieuws
Antwoord aan:

WhatsAppen.
*******************************
Verenigde Staat van Amerika

Beste WhatsApp-gebruiker:

Dit is om u te informeren dat uw mobiele nummer is geselecteerd
bij de gelukkige winnaars van het WhatsApp Global Awards-
programma.
Dit is een Global Awards-programma voor het beschermheerschap
van WhatsApp-internetdiensten, alle deelnemers werden willekeurig
geselecteerd uit wereldwijde WhatsApp-telefoonboeken met
mobiele nummers en uw WhatsApp-nummer verschijnt op het
systeem bij de gelukkige winnaars.
U heeft de som van (900.600.00 USD) Negenhonderdduizend
Zeshonderd Amerikaanse Dollars ontvangen. voor het Global
Awards-programma van 2022.

U dient zo snel mogelijk de benodigde informatie te verstrekken
zodat de betalende bank uw betaling kan verwerken en starten.

Voor-en achternaam:
WhatsApp-nummer:
Nationaliteit:
Leeftijd:
Geslacht:
Burgerlijke staat:
Bezigheid:
Adres:

OPMERKING!!! Stuur de vereiste informatie naar het
officiële e-mailadres (**********@********) voor
verificatie en betaling.

Om veiligheidsredenen raden we alle winnaars aan om deze
informatie voor het publiek vertrouwelijk te houden totdat uw
geldprijs is verwerkt en uw
prijs die aan u wordt uitgereikt. Dit maakt deel uit van ons
beveiligingsprotocol om dubbele claims en ongerechtvaardigd
misbruik van dit programma door niet-deelnemers te voorkomen.

Wij feliciteren u nogmaals van harte.

Vriendelijke groeten,
WhatsAppen.

Valse e-mail