Let op: Nep-sms namens Belastingdienst Sinds 13:00 22 mei 2019

GERECHTSDEURWAARDERS: Onderwerp : [SPAM] Beslag op uw bankrekening

Deurwaarder

Van : GERECHTELIJKEPOST-GERECHTSDEURWAARDERS
Datum : 28/01/2019 03:16
Aan :
Onderwerp : [SPAM] Beslag op uw bankrekening

Trouble viewing this email? See the Web version

STRIKT PERSOONLIJK
Inzake dossier 201*****48273 bericht ik u dat ons kantoor zal overgaan tot het leggen van een conservatoir derdenbeslag op uw bankrekening en dat onze gerechtsdeurwaarder a.s. dinsdag zal overgaan tot het leggen van beslag op uw inboedel teneinde volledige betaling van het dossier inclusief alle door gemaakte en de te maken buitengerechtelijke kosten.
U heeft deelgenomen aan een actie van onze opdrachtgever en heeft verzuimt om de hoofdsom te betalen. Inmiddels is dit conform de Nederlandse incassowet verhoogd.

Dossier: 20172648273 Ons kenmerk: 201901*******3/01
E-mail adres aan vordering:
Openstaand bedrag: EUR 102.80

Dit bedrag is exclusief de nog te maken kosten door ons kantoor voor het conservatoir derdenbeslag, beslag op uw inboedel en griffiekosten van de rechtbank begroot op EUR 805.40.
Bij betaling van het openstaande bedrag ad. EUR 102.80 zullen we geen extra kosten in rekening brengen en ook geen beslag gaan leggen.
Voorkom beslag en een dure procedure en betaal direct de openstaande EUR 102.80!

Onze bankgegevens:
IBAN: DE465123080 *************950
Ten name van: Bols Gerechtsdeurwaarders
Omschrijving: 20172648273
Bedrag: €102.80
Onder voorbehoud van alle rechten en weren,

Hoogachtend,
Afdeling incasso, debiteuren
Incasso-jurist

| Deze e-mail is verstuurd naar ********l door Gerechtelijk bericht (GERECHT*************-GERECHTSDEURWAARDERSu). Om het mogelijk te maken dat je onze mails kunt blijven ontvangen, dien je ons in je contactlijst op te nemen. Klik hier om jezelf van onze mailinglijst te verwijderen. |

– Gerechtsdeurwaarders
– Gerechtsdeurwaarders
– Gerechtsdeurwaarders

Valse e-mail