Let op: Vanwege een telefoonstoring zijn wij slecht bereikbaar! Sinds 14:40 19 jun 2019

Gerechtsdeurwaarders: Dagvaarding inzake uw openstaande vordering

Deurwaarder

Onderwerp: Dagvaarding inzake uw openstaande vordering

Geachte heer/mevrouw,

Inzake het aan ons overgedragen dossier bericht ik u dat ons kantoor zal overgaan tot het leggen van een conservatoir derdenbeslag op uw bankrekening en dat onze gerechtsdeurwaarder op korte termijn zal overgaan tot het leggen van beslag op uw inboedel teneinde volledige betaling van het dossier inclusief alle door gemaakte en de te maken buitengerechtelijke Kosten.
Dossier: *******
Ons kenmerk: *******

E-mail adres aan vordering: *****@******
Openstaand bedrag: 79221 EUR
Dit bedrag is exclusief de nog te maken kosten door ons kantoor voor het conservatoir derdenbeslag en griffiekosten van de rechtbank.
U heeft niet voldaan aan de verzoeken tot betaling van opdrachtgever en van het incassobureau, echter willen wij u nog 1-maal in de gelegenheid stellen om toch nog zonder alle extra kosten en zonder beslag de vordering tegen finale kwijting te betalen.

Wanneer u uiterlijk vandaag, 21-01-2019, een bedrag van 102.80 EUR aan ons kantoor voldoet zullen we kosten die ons kantoor heeft gemaakt niet in rekening brengen bij u en ook geen beslag gaan leggen op uw inkomen en inboedel. U kunt eenvoudig, snel en veilig betalen middels een spoedbetaling aan ons kantoor.
Hiervoor koopt u een Paysafe card van 102.80 EUR en stuurt u ons de betaalcode ter verificatie toe, u krijgt dan van onze juristen een bewijs van betaling.

Via www.************ kunt u veilig uw betaling voltooien
Vergeet niet om na betaling de 16-cijferige betaalcode ter verificatie aan ons te sturen door te reageren op deze mail, anders kunnen we uw betaling niet verwerken!
Onder alle reserves verblijf ik,

Hoogachtend,
Afdeling incasso, debiteuren
Incasso-jurist

Valse e-mail