Let op: Nep-sms namens Belastingdienst Sinds 13:00 22 mei 2019

Gerechtsdeurwaarders: Beslag op uw bankrekeningen

Deurwaarder

Onderwerp: Beslag op uw bankrekeningen

PERSOONLIJK – VERTROUWELIJK
Onze gerechtsdeurwaarders hebben uw dossier aan de rechtbank gestuurd met het verzoek tot beslag op uw inkomen, bankrekeningen en inboedel teneinde algehele voldoening in uw dossier bij ons kantoor.
U heeft deelgenomen aan een prijsvraag van onze opdrachtgever en de kosten van EUR 0.99 niet voldaan, inmiddels is de hoofdsom verhoogd met de wettelijke incassokosten, wettelijke handelsrente en de buitengerechtelijke kosten.
Dossier: ****
Ons kenmerk: **********
Openstaand bedrag: EUR 102.82
De kosten van de dagvaarding, het beslag en de gerechtelijke griffiekosten zijn begroot op EUR 805.40, wanneer u niet direct de vordering voldoet zullen we u deze kosten in rekening brengen.
Als u deze extra kosten en het beslag wilt voorkomen dient u direct de openstaande som te voldoen aan ons kantoor tegen finale kwijting.
Voorkom beslag op uw inkomen, bankrekeningen en inboedel en betaal direct de openstaande EUR 102.82!

Onze bankgegevens:

IBAN: DE********************
Ten name van: ************* gerechtsdeurwaarders
Omschrijving: *************
Bedrag: €102.82
Uw dossier is inmiddels bij de rechtbank en onze gerechtsdeurwaarder zal a.s. dinsdag 5 februari om 11:15 beslag komen leggen op uw inboedel.
Betaal direct en voorkomen dit beslag en hoge kosten!
Onder voorbehoud van alle rechten en weren,

Hoogachtend,
Afdeling incasso, debiteurenIncasso-jurist

Valse e-mail