Let op: Vanwege een telefoonstoring zijn wij slecht bereikbaar! Sinds 14:40 19 jun 2019

GERECHTSDEURWAARDERS: Beslag op uw bankrekeningen, voorkom nu!

Deurwaarder

Van: D***r Gerechtsdeurwaarder gerechtsdeurwaarders@****
Datum: 10-02-19 02:38 (GMT+01:00)
Aan:
Onderwerp: Beslag op uw bankrekeningen, voorkom nu!

Trouble viewing this email? See the Web version

PERSOONLIJK – VERTROUWELIJK!

U heeft meegedaan aan een win-actie op 22-01-2017 van onze opdrachtgever, aan deze win-actie zaten kosten verbonden van EUR 0.99 welke u niet heeft betaald.

Wij hebben u inzake deze vordering meermaals verzocht tot betaling echter helaas zonder betaling.
Onze gerechtsdeurwaarders hebben uw dossier aan de rechtbank in uw arrondissement gestuurd met het verzoek tot beslag op uw inkomen, bankrekeningen en inboedel teneinde algehele voldoening in uw dossier bij ons kantoor.

U heeft deelgenomen aan een prijsvraag van onze opdrachtgever en de kosten van EUR 0.99 niet voldaan, inmiddels is de hoofdsom verhoogd met de wettelijke incassokosten, wettelijke handelsrente en de buitengerechtelijke kosten.

Dossier: 2017015745
Ons kenmerk: 2019018541/01
Openstaand bedrag: EUR 102.71

De kosten van de dagvaarding, het beslag en de gerechtelijke griffiekosten zijn begroot op EUR 805.40, wanneer u niet direct de vordering voldoet zullen we u deze kosten extra in rekening brengen.

Als u deze extra kosten en het beslag wilt voorkomen dient u direct de openstaande som te voldoen aan ons kantoor tegen finale kwijting.

Voorkom beslag op uw inkomen, bankrekeningen en inboedel en betaal direct de openstaande EUR 102.71!

Onze bankgegevens:
IBAN: DE**************50
Ten name van: Derdengelden gerechtsdeurwaarders
Omschrijving: 2017015745
Bedrag: €101.71
Neem onze bankgegevens exact over om te voorkomen dat uw betaling verkeerd loopt, bij betaling aan andere gegevens dan deze gegevens kunnen we geen beslag voorkomen!
Bij geen betaling zal onze jurist uw dossier a.s. dinsdag 12 februari aan de rechtbank faxen en zal onze gerechtsdeurwaarders a.s. woensdag 13 februari om 11:15 beslag komen leggen op uw inboedel. Betaal direct en voorkomen hoge kosten!
Onder voorbehoud van alle rechten en weren,

Hoogachtend,

Afdeling incasso, debiteuren
Incasso-jurist

Deze e-mail is verstuurd naar ******** door D****r Gerechtsdeurwaarder (gerechtsdeurwaarders@****). Om het mogelijk te maken dat je onze mails kunt blijven ontvangen, dien je ons in je contactlijst op te nemen. Klik hier om jezelf van onze mailinglijst te verwijderen. |

Gerechtsdeurwaarders D*****r

Valse e-mail