088 - 7867372
Let op (1/4): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

Gegevens valideren

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Verzonden: maandag 14 augustus 2023 18:52
Aan: *******@******
Onderwerp: Gegevens valideren

Geachte heer/mevrouw,

U heeft tot heden uw contact gegevens niet gevalideerd. Wegens onze nieuwe security-
update zijn al onze klanten verplicht hun meest recente (contact-)gegevens bij te werken
voor ons klantensysteem. Wij attenderen u daarom nog eens om uw contactgegevens te
valideren. Je hoeft tijdens deze procedure niet in te loggen. Wij vragen u enkel en alleen
naar de actualiteit van uw gegevens.

” Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen
te worden naar het beveiligingsformulier”.
QR CODE (=LINK)

Mocht u geen validatie hebben ingediend dan zijn wij verplicht uw bedrijfsvorm als inactief
te melden.

Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel

Valse e-mail