Gegevens (opnieuw) verifiëren

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Datum: 28-09-2022 04:05 (GMT+01:00)
Aan: *********@**********
Onderwerp: Gegevens opnieuw verifiëren

Geachte ondernemer,
De Kamer van Koophandel is verplicht de identiteit van zijn cliënten
opnieuw te verifiëren op grond van de Nederlandse
criminaliteitsbestrijdingswet. Op deze manier is het mogelijk om te
controleren of de huidige persoonsgegevens van onze cliënten
nogsteeds kloppen. Gelukkig gaat dit eenvoudig via onze website. Na
ontvangst van deze e-mail heeft u 3 werkdagen de tijd om uw huidige
persoonsgegevens te verifiëren.

Gegevens verifiëren.

Met vriendelijke groet,
de Kamer van Koophandel

Doet u dit niet? Dan wordt uw kvk-nummer opgeschort.

Valse e-mail