Gegevens bevestigen

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: woensdag 14 september 2022 02:52
Aan: ********@*******
Onderwerp: Gegevens bevestigen

Geachte heer/mevrouw,

We hebben onlangs vastgesteld dat verschillende computers zijn ingelogd op uw
account en er meerdere pogingen zijn gedaan om betalingen te verrichten. We
hebben onmiddelijk uw aandacht om uw accountgegevens opnieuw bij ons te
bevestigen.

Om uw gegevens te bevestigen: ga naar www.icscards.nl/********* (Link) en log in.

Met vriendelijke groet,

International Card Services BV

Valse e-mail