Ga naar de Berichtenbox

Mijn Overheid

Van: Berichtenbox
Verzonden: maandag 2 augustus 2021 09:18
Aan: ************@**********
Onderwerp: Ga naar de Berichtenbox

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een bericht voor u klaar omtrent uw belastingteruggave 2020. Mogelijk
dient u na aanleiding van dit bericht actie te ondernemn. Wij verzoeken u
daarom het bericht zo spoedig mogelijk te lezen in uw berichtenbox. Dit bericht is
uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde.

Via de onderstaande link zult u worden omgeleid naar u berichtbox.

Ga naar mijn berichtenbox

Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Nieuw: Download de Berichtbox App
post van de overheid direct lezen op uw mobiel of
tablet? Dat kan met de
Berichtenbox app van MijnOverheid. Download de
app via de App Store of via Google Play.

Valse e-mail