Ga akkoord met de vernieuwde algemene voorwaarden

SNS Bank

Van: SNS
Verzonden: donderdag 28 januari 2021 1:21
Aan:*********@**********
Onderwerp: Ga akkoord met de vernieuwde algemene voorwaarden

Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de ******* ****** (Link)

Nieuwe voorwaarden SNS
Geef uw akkoord direct

Beste heer/mevrouw *** *** *********,

In Europa hebben we al een tijd te maken met zeer lage en negatieve rentes.
Ook wij ontkomen er jammer genoeg niet aan om negatieve rente te gaan
rekenen. Daarom hebben we onze voorwaarden aangepast zodat we dat
ook mogen doen. En we voeren negatieve rente in vanaf 1 maart 2021. Ook
hebben we nog andere punten in onze voorwaarden aangepast. U dient de
voorwaarden voor 1 februari 2021 te hebben geacepteerd via
**********l/******/********/********/******** (Link) . In deze e-mail leest u er
meer over.

Waarom rekenen we negatieve rente?
Als gezonde bank bewaken we het evenwicht tussen spaargeld en leningen.
Het spaargeld dat we bewaren, lenen we bijvoorbeeld weer uit aan klanten
die een hypotheek nodig hebben. Geld dat we niet uitlenen, zetten we zo
veel mogelijk uit bij andere financiële instellingen. Maar dat kost ons meestal
geld. En als we het bij de Europese Centrale Bank (ECB) willen stallen, dan
moeten we daar voor betalen. Omdat er nu veel gespaard wordt, zijn onze
kosten hoog. Daarom is het nodig om negatieve rente te rekenen. Hoe
vervelend we dat ook vinden.

De belangrijkste veranderingen in onze voorwaarden & Wanneer
gaan de aangepaste voorwaarden in ?
We hebben onze voorwaarden en reglementen aangepast. Dit zijn de
belangrijkste wijzigingen op een rij:

U dient voor 1 februari 2021 akkoord te zijn gegaan met de voorwaarden via
**********/******/**********/********/******** (Link) .

De voorwaarden van onze spaar- en beleggingsrekeningen gaan in op: 1
februari 2021.
De voorwaarden van onze betaalrekeningen gaan in op: 1 februari 2021.

We beperken voortaan het aantal rekeningen dat u bij ons kunt openen.

De saldoklassen voor onze spaar,- betaal- en beleggingsrekeningen
hebben we aangepast. Voor sommige spaarrekeningen hebben we
saldoklassen ingevoerd.

Goed om te weten: We hebben ook nog andere punten in onze
voorwaarden gewijzigd. Welke precies, dat leest u op
********/*********(Link)  . Daar vindt u ook de aangepaste
documenten. Krijgt u ze liever met de post? Bel ons dan even op 030 – 633
** ** .

Bent u het niet eens met de wijzigingen?
Als u uw rekening(en) opzegt voor de ingangsdatum van de voorwaarden,
dan gelden de aangepaste voorwaarden niet voor u. Maar we hopen
natuurlijk dat u bij ons blijft bankieren.

Vragen?
Hebt u vragen? Kijk op *******/************** (Link)  . Of bel ons: 030 –
633 ** **. We helpen u graag.

Met vriendelijke groet,

*** **************
Directievoorzitter SNS

Valse e-mail