Functionaliteit van uw account beperkt

Kamer van Koophandel

Van: KvK
Datum: 11 oktober 2022 om 12:11:52 CEST
Aan: ********@********
Onderwerp: Functionaliteit van uw account beperkt
Antwoord aan:

Tijdelijke blokkade

Geachte heer/mevrouw,

We hebben tijdelijk bepaalde functionaliteit van uw
account beperkt omdat u uw profielinformatie de
afgelopen 6 maanden niet heeft bijgewerkt zoals
overeengekomen in onze overeenkomst.

Om de producten en onze diensten te blijven
gebruiken, raden we u aan om uw gegevens zo
snel mogelijk bij te werken.

Meld je direct aan (Link)

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel

Dit bericht is automatisch aangemaakt en verstuurd. Je kan hier niet op
reageren.

Valse e-mail