Fraudepreventie

ICS

Van: International Card Services
Aan: ******@*************
Datum: 17-05-2022 02:10
Onderwerp: Fraudepreventie

| Uw Card is non-actief gesteld |

Geachte heer/mevrouw,
International Card Services (ICS) vindt fraudepreventie erg belangrijk. Om fraude te voorkomen,
voeren wij dan ook regelmatig de nodige controles uit. Uit deze controles is gebleken dat er
een
verdachte transactie heeft plaatsgevonden met uw huidige Card.
Het betreft de volgende transactie:
03-05-2022 bij ******** voor EUR259,00.

Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij daarom uw toegang tot online omgeving en uw Card
tijdelijk beperkt voor gebruik. Voordat wij deze beperking opheffen of uw Card gaan vervangen,
willen wij graag een aantal gegevens met u controleren. Wij verzoeken u daarom om zo spoedig
mogelijk uw account gebruik te controleren via: ************************************(link)

Wij adviseren u om de Card niet te gebruiken totdat u account is gecontroleerd. U kunt ook
contact met ons opnemen via de Servicedesk. Het telefoonnummer hiervan vindt u op de
achterzijde van uw Card. Vermeld tijdens het gesprek uw ICS-klantnummer.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail