Fraudepreventie met betrekking tot uw Card

ICS

From: International Card Services
Sent: zaterdag 17 september 2022 11:02
To: *******@*********
Subject: Fraudepreventie met betrekking tot uw Card

Beste ICS Card-houder,

International Card Services (ICS) vindt fraudepreventie erg belangrijk. Om fraude te voorkomen,
voeren wij dan ook regelmatig de nodige controles uit. Uit deze controle is gebleken dat er een
verdachte transactie heeft plaatsgevonden met uw ICS Card.

Het betreft de volgende transactie:
Vrijdag 16 September 2022, bij ******** ******** SPA voor EUR 438,00.

Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij daarom uw toegang tot uw Card en Mijn ICS
omgeving tijdelijk beperkt. Voordat wij deze beperking opheffen en/of uw huidige Card vervangen,
willen wij graag een aantal gegevens met u opnieuw controleren.

Wij verzoeken u daarom om zo spoedig mogelijk uw account gebruik te verifieren om volledig
gebruik te kunnen maken van de online diensten die ICS aan u verleent.

Vraag uw beveiligd formulier aan via de volgende link: icscards.nl/*********** (Link)

Heeft u nog vragen?
Wij adviseren u om uw ICS Card niet te gebruiken totdat u account is gecontroleerd. 24 uur per dag
zijn wij bereikbaar op het nummer 020 – * *** ***.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail