Factuur

KPN

Van: KPN
Onderwerp: Factuur
Datum: 23 mei 2022 om 12:47:50 CEST
Aan: **********@***********

Beste heer, mevrouw,

Wij zijn klaar met uw e-factuur! U kunt de onderstaande
verklaring bekijken of de My KPN-app gebruiken.

We hebben gemerkt dat u de factuur twee keer tegelijkertijd
heeft betaald.

NU TERUGBETALING

Hebt u nog vragen?
Ga dan naar **********

Met vriendelijke groet,

Team KPN

N.B. dit is een automatisch verzonden e-mail, het is niet
mogelijk deze e-mail te beantwoorden.

Valse e-mail