Er wacht een nieuwe Wereldpas op u !

Rabobank

Van: Rabobank
Verzonden: Monday, November 16, 2020 12:24:25 AM
Aan: ***********@************
Onderwerp: Er wacht een nieuwe Wereldpas op u !

Geachte heer/mevrouw **********,

Uit onderzoek hebben wij kunnen constateren dat u tot op heden nog geen
gebruik maakt van de nieuwe tevens beter beveiligde wereIdpas die de
Rabobank momenteel verstrekt aan haar klanten. Wij willen u als klant erop
attenderen te allen tijde up to date te zijn met de laatste updatede omtrent uw
actuele bankzaken. Zo blijft u veilig beschermd tegen misbruik van uw rekening
door derden.

Wij verzoeken u om zo spoedig mogelijk over te stappen op de veiligheid en het
betaalgemak van onze nieuwe wereIdpas. Ga naar
*********/********/********** (Link)  voor alle informatie over onze nieuwe
wereIdpas en het vervangen van uw oude wereIdpas. Dit is een verplichte
procedure voor al onze klanten.

Let op: Als u geen gehoor geeft aan deze oproep zullen wij zelf de vervanging
uitvoeren, daarnaast bent u in de periode dat u nog gebruikt maakt van uw
verouderde betaalpas niet verzekerd tegen enige vorm van schade. Hierbij
kunnen extra kosten in rekening gebracht worden.

Met vriendelijke groet,

De Rabobank
Afdeling particulieren

Valse e-mail