088 - 7867372
Let op (1/4): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

Er staat nog een BTW-teruggave open

Belastingdienst

Van:Belastingdienst
Verzonden: vrijdag 25 augustus 2023 02:15
Aan:******@*********
Onderwerp: Er staat nog een BTW-teruggave open
Urgentie: Hoog

Geachte ondernemer,

Uit onze administratieve gegevens blijkt dat uw bedrijf nog recht heeft
op een teruggave van BTW. Uw bedrijf komt in aanmerking voor een
BTW-teruggave van €465,37. Wij leggen aanzienlijke nadruk op een
nauwgezette afwikkeling van fiscale aangelegenheden.

Om de teruggave te faciliteren, verzoeken wij u om uw gegevens in te
vullen via ons beveiligde online portaal. U kunt toegang krijgen tot dit
portaal door de volgende link te volgen: *****.nl/*****.
Gelieve de gevraagde informatie volledig en nauwkeurig in te
vullen om ervoor te zorgen dat de teruggave correct wordt verwerkt.

Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen in de
Belastingdienst. Wij streven ernaar om uw fiscale zaken op een
efficiënte en accurate manier te behandelen.

Met vriendelijke groet,

******
Directeur Particulier en Zakelijk
Belastingdienst

Valse e-mail