Er staat een teruggave voor u klaar

Mijn Overheid

Van: MlJNOVERHElD
Datum: 28 oktober 2021 om 02:30:40 CEST
Aan: *************@*************
Onderwerp: Er staat een teruggave voor u klaar

Geachte heer/mevrouw,

Uit recent onderzoek is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan :
*********@*********** nog in aanmerking komen voor een belastingteruggave.

U zult een teruggave moeten ontvangen van : 675,98 EUR.

Verifieer vooraf uw gegevens en bankwezen om uw teruggave te ontvangen. Uw
teruggave kan alleen op uw rekening worden bijgeschreven nadat de verificatie is
voldaan.

Verificatieformulier aanvragen

Uw aanvraag zal binnen 2 werkdagen worden verwerkt.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail