Er staat een teruggave voor u klaar.

Mijn Overheid

Van: “DigiD:MijnOverheid”
Datum: 12 april 2022 om 18:10:10 CEST
Aan: **********@***********
Onderwerp: Er staat een teruggave voor u klaar.

MijnOverheid

Geachte burger,

Uit ons systeem is naar voren gekomen dat u de belasting terugbetaling van uw
fiscale activiteit van het afgelopen kwartaal nog niet heeft ontvangen. Er staat
een teruggave voor u klaar van €1639,92,-.

Klik hier om u rekeningnummer verifiëren om uw belasting teruggave te
ontvangen. Uw fiscale teruggave wordt/kan alleen op uw bankrekening worden
bijgeschreven als deze op uw naam staat

Wij verzoeken u het terugbetaling procedure per omgaande te voldoen. Indien
wij de procedure van onderstaande pakket niet binnen 3 dagen ontvangen
hebben zal deze terugbetaling verlopen.

Hoogachtend,

MijnOverheid

Valse e-mail