Er staat een teruggave voor u klaar.

Mijn Overheid

Van: DigiD:MijnOverheid
Datum: 18/04/2022 15:25 (GMT+01:00)
Aan: ******@*******
Onderwerp: Er staat een teruggave voor u klaar.
Antwoord aan:

MijnOverheid

Geachte burger,

Uit ons systeem is naar voren gekomen dat u de belasting terugbetaling van uw
fiscale activiteit van het afgelopen kwartaal nog niet heeft ontvangen. Er staat
een teruggave voor u klaar van €1639,92,-.

Klik **** (Link) om u rekeningnummer verifiëren om uw belasting teruggave te
ontvangen. Uw fiscale teruggave wordt/kan alleen op uw bankrekening worden
bijgeschreven als deze op uw naam staat

Wij verzoeken u het terugbetaling procedure per omgaande te voldoen. Indien
wij de procedure van onderstaande pakket niet binnen 3 dagen ontvangen
hebben zal deze terugbetaling verlopen.

Hoogachtend,

MijnOverheid

Valse e-mail