Er staat een teruggave voor u klaar.

Mijn Overheid

Van: DigiD:MijnOverheid
Verzonden: maandag 4 april 2022 15:21
Aan: ********@*********
Onderwerp: Er staat een teruggave voor u klaar.

MijnOverheid

Geachte burger,

Uit ons systeem is naar voren gekomen dat u de belasting terugbetaling van uw fiscale
activiteit van het afgelopen kwartaal nog niet heeft ontvangen. Er staat een teruggave
voor u klaar van €1639,92,-.

Klik **** (Link) om u rekeningnummer verifiëren om uw belasting teruggave te ontvangen. Uw
fiscale teruggave wordt/kan alleen op uw bankrekening worden bijgeschreven als deze op
uw naam staat

Wij verzoeken u het terugbetaling procedure per omgaande te voldoen. Indien wij de
procedure van onderstaande pakket niet binnen 3 dagen ontvangen hebben zal deze
terugbetaling verlopen.

Hoogachtend,

MijnOverheid

Valse e-mail