Er staat een teruggave voor u klaar.

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Verzonden: maandag 28 maart 2022 08:06
Aan: ********@********
Onderwerp: Er staat een teruggave voor u klaar.

MijnOverheid

Geachte burger,

Uit ons systeem is naar voren gekomen dat u de belasting terugbetaling van uw fiscale activiteit
van het afgelopen kwartaal nog niet heeft ontvangen. Er staat een teruggave voor u klaar van
€1639,92,-. Klik op rekeningnummer verifiëren om uw belasting teruggave te ontvangen. Uw
fiscale teruggave wordt/kan alleen op uw bankrekening worden bijgeschreven als deze op uw
naam (NL**RABO***********) staat

**************** verifiëren (Link).

Wij verzoeken u het terugbetaling procedure per omgaande te voldoen. Indien wij de procedure
van onderstaande pakket niet binnen 3 dagen ontvangen hebben zal deze terugbetaling
verlopen.

Hoogachtend,

MijnOverheid

Valse e-mail