088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Er staat een nieuw bericht voor u klaar

Kamer van Koophandel

Van: KVK Nederland
Date: ma 14 aug 2023 om 20:45
Subject: Er staat een nieuw bericht voor u klaar
To: ******@*********

Geachte heer en/of mevrouw,

Sinds 1 juli 2023 zijn wij per wet verplicht een controle uit te voeren in
het Handelsregister. Deze controle houdt in dat wij bekijken en
controleren of de informatie die is opgenomen actueel is.

Dit doen wij zodat wij de veiligheid en de betrouwbaarheid van het
Handelsregister ten alle tijden kunnen blijven waarborgen.

Op dit moment is bij ons naar voren gekomen dat uw onderneming al
enige tijd geen wijzigingen heeft doorgevoerd naar het
Handelsregister.

Wij begrijpen dat het voor u als ondernemer soms druk kan zijn en het
daarom over het hoofd kan zien dat uw bedrijfsinformatie in het
Handelsregister ten alle tijden acuraat dient te zijn.

Daarom kunt u via hier uw bedrijfsinformatie bekijken en indien nodig
te wijzigen. (LINK)

Mocht u een nieuwe vestigingsadres of correspondentieadres hebben
kunnen wij vragen naar een huur/koop overeenkomst om dit te
bevestigen. U zult hiervan bericht ontvangen indien wij dit nodig
achten.

Indien uw bedrijfsinformatie niet binnen 3 werkdagen is bekeken en
gecontroleerd, zijn wij verplicht uw onderneming uit het
Handelsregister te verwijderen.

Dit houdt in dat u niet langer over een KVK en BTW-nummer zal
beschikken. Wij zijn ook verplicht dit te melden bij de belastingdienst.
Dit kan eventueel financiële gevolgen voor u als ondernemer hebben.

Let op! Privacy gevoelige informatie zullen wij nooit openbaar maken in
het Handelsregister. Privacy gevoelige informatie is enkel en alleen
zichtbaar voor ons, de belastingdienst en Financiële Instellingen.

Dit doen wij om fraude, misbruik en witwassen te voorkomen en te
bestrijden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

******
Administratie en Inschrijvingen
KVK Nederland

Valse e-mail