Er staat een nieuw bericht voor u klaar

Rabobank

Onderwerp: Er staat een nieuw bericht voor u klaar
Datum: Mon, 1 Mar 2021 08:00:36 +0100
Van: Rabobank Klantenservice
Antwoord-naar:
Aan: ********@*********

Geachte klant,

Uit ons klantensysteem is naar boven gekomen, dat u tot op het
heden nog geen gebruik maakt van onze nieuwe Rabo Wereldpas.
Dit betekent dat u met ingang van 4 Maart 2021 niet meer kunt
inloggen in uw Rabo online bankieren, betalen met uw betaalpas
of geld kunt op nemen van uw betaalrekening(en) bij de
Rabobank.

Nieuwe Betaalpas

Uw huidige bankpas voldoet niet meer aan de standaard eisen van de Rabobank en
komt hierdoor binnenkort te vervallen.
We adviseren u om uw nieuwe betaalpas eenvoudig aan te vragen om
een blokkade te voorkomen
– *****-******** ********* (Link) .

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Afdeling bankzaken
Rabobank

Valse e-mail