Er staat een document (klaar) in uw berichtenbox.

Mijn Overheid

Van: Mijn overheid
Verzonden: Tuesday, November 8, 2022 1:04:39 AM
Aan: *********@*********
Onderwerp: Er staat een document klaar in uw berichtenbox.

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox  (Link) van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Ga
naar MijnOverheid (Link) om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u
naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het
daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk om
het bericht via de Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht
daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail