Er staat een document klaar in uw berichtenbox.

Mijn Overheid

From: digid
Sent: Tue, 18 Oct 2022 03:27:56 +0200
To: ******@********
Subject: Er staat een document klaar in uw berichtenbox.

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document klaar betreft u teruggave 2021. In uw
Berichtenbox (Link) van Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen. Ga naar MijnOverheid (Link) om het bericht te
bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie
ondernemen. Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te
lezen. Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail