Er staat een document in uw Berichtenbox van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: woensdag, 7 juli 2021 07:20
Aan: ************@****************
Onderwerp: Er staat een document in uw Berichtenbox van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Ga naar
MijnOverheid om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar
aanleiding van dit bericht actie ondernemen en daarom is het
belangrijk om uw BerichtenBox op tijd te lezen.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te
lezen. Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail