Er staat een document in uw Berichtenbox betreft uw belastinggeld

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Datum: 2 augustus 2021 om 05:47:12 CEST
Aan: ***************@*****************
Onderwerp: Er staat een document in uw Berichtenbox betreft uw belastinggeld

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox van de
Belastingdienst. Ga naar MijnOverheid om het bericht te
bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht
actie ondernemen. Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het
momenteel niet mogelijk om het bericht via de
Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht daarom
direct via uw webbrowser.

Valse e-mail