Er staat een document in uw Berichtenbox betreft uw belastinggeld

Mijn Overheid

From: MijnOverheid
Sent: Tuesday, September 21, 2021 6:58:25 AM
To: *********@******
Subject: Er staat een document in uw Berichtenbox betreft uw belastinggeld

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw ********box (Link) van de Belastingdienst.
Ga naar ********heid (Link) om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u
naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te
lezen. Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Een reactie op dit bericht zal
niet worden gelezen of beantwoord.

Valse e-mail