Er staat een document in uw Berichtenbox

Mijn Overheid

Van: mijn toeslagen
Datum: 20 september 2022 om 09:55:13 CEST
Aan: ********@********
Onderwerp: Er staat een document in uw Berichtenbox
Antwoord aan:

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox  (Link) van
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen. Ga naar MijnOverheid (Link) om het
bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding
van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom
op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox
app
Vanwege technisch onderhoud is het
momenteel niet mogelijk om het bericht via de
Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht
daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail