Er staat een document in uw berichtenbox.

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 27 juni 2022 om 09:05:53 CEST
Aan: ********@*********
Onderwerp: Er staat een document in uw berichtenbox.
Antwoord aan:

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw berichtenbox van Rijksoverheid. Log in op
Mijn******** (Link) om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding
van dit bericht actie ondernemen. Mogelijk moet u naar aanleiding van dit
bericht actie ondernemen. Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail