Er staat een document in uw Berichtenbox

Mijn Overheid

Van:Mijn Overheid
Verzonden: maandag 19 juli 2021 07:06
Aan: *****************@***************
Onderwerp: Er staat een document in uw Berichtenbox

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw Berichtenbox van de
Belastingdienst. Klik hier op MijnOverheid om het bericht te
bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie
ondernemen. Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk om
het bericht via de Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht
daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail