Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Er staat een bericht voor u klaar message / email

Waternet

Van: MijnWaternet
Datum: 13-06-2022 12:53 (GMT+01:00)
Aan: ******@********
Onderwerp: Er staat een bericht voor u klaar message

Geachte heer/ mevrouw,

Wij maken uw afvalwater schoon en zorgen ervoor dat het water in uw omgeving schoon blijft.
Ook letten we erop dat het water niet te hoog of te laag komt te staan. En houden we de
dijken veilig.
U betaalt hiervoor waterschapsbelasting. Deze jaarlijkse belasting verschilt per huishouden.

Hieronder ziet u een rekeningoverzicht:
Uw verbruik

Zuiveringsheffing woonruimte
€155,76
Watersysteemheffing ingezetenen
€109,56
Watersysteemheffing gebouwd
€50,59

Totaal te voldoen: €315,91

Hoe kunt u betalen?
Maak het bedrag over op rekeningnummer **** **** **** **** **** **
T.N.V. ********* ***** *******
Onder vermelding of omschrijving van: ****-****-****-****

Zou u alstublieft uw openstaande rekening willen betalen?
Zo werken we samen aan schoon water en het voorkomen van wateroverlast in uw
woongebied.

Betaalt u niet op tijd? Dan ontvangt u een aanmaning.
Heeft u vragen over de betaalmogelijkheden, kijk dan op www.waternet.nl

Met vriendelijke groet,

******* ** ******,

Valse e-mail