Er staat een bericht voor u klaar!

DigiD

Van: MijnOverheid
Verzonden: woensdag 22 februari 2023 04:25
Aan: *******@*******
Onderwerp: Er staat een bericht voor u klaar!

Geachte Heer/mevrouw,

Bezoek onze website voor meer informatie over het aanvragen van de teruggave:
************.nl/********-2022

Met vriendelijke groet,

**** ********
MijnOverheid

Dit is een automatisch gegenereerd e-mailericht. Reacties vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van
dit e-mailbericht zullen daarom niet worden beantwoord/behandeld.

Valse e-mail