Er staat een bericht voor u klaar.

CJIB

Van: Centraal Justitieel Incassobureau
Datum: 20 maart 2023 10:08
Aan: *********@*********
Onderwerp: Er staat een bericht voor u klaar.

Wij hebben geconstateerd dat uw contactgegevens nog
niet zijn bijgewerkt.

Werk deze snel bij om fouten te voorkomen in onze
administratie. Dit kan snel en gemakkelijk via onze
website.

Klik hier (Link) om uw profielgegevens bij te werken.

Het CJIB mailt, sms-t of appt u nooit over een boete,
aanmaning of betalingsachterstand.

Uw mening
Wat kunnen wij volgens u verbeteren? Geef hier uw
mening(Link).

Met vriendelijke groet,
Centraal Justitieel Incassobureau
Nederland

Valse e-mail