Er staat een belangrijk bericht voor u klaar (1)

ING Bank

Van:ING N.V.
Verzonden: maandag 9 mei 2022 00:38
Aan: ********@********
Onderwerp: Er staat een belangrijk bericht voor u klaar

Geachte heer/mevrouw,

Binnenkort wordt voor een nieuwe incassomachtiging een incasso met de volgende details
afgeschreven:

Naam van de incassant: ******* ** **********
Incassant ID: NL**IFT**********
Kenmerk machtiging: 0123***************
Type incasso: Doorlopende incasso, standaard
Bedrag: €1569,95
Datum: 10 mei 2022
Kenmerk: K*****SKE******N
Omschrijving: ******** Benelux BV, ********* factuur nr. 30******

Is deze afschrijving niet terecht?
Dan kunt u deze weigeren via ing.nl/*******-******** (Link). Wanneer de incasso al heeft
plaatsgevonden kunt u deze in veel gevallen niet terugboeken met de Mobiel Bankieren App of
in Mijn ING.

Waarom deze e-mail?
ING informeert u doorgaans digitaal. Onze berichten vind u bij ‘Berichten’ in Mijn ING. Omdat u
daar misschien niet dagelijks kijkt, sturen we bij belangrijk berichten ook een e-mail om hierop
te attenderen.

Met vriendelijke groet,

****** *** *** ****
Directeur Klantenservice

Valse e-mail